Kafedra xodimlari

Igamberdiyev Asqar Kimsanovich

texnika fanlari doktori, dotsent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: a.igamberdiev@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 

 

Aliqulov Saydulla

Dosent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: s.alikulov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 

 

Berdimuratov Parag'at Tajimuratovich

Dosent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: p.berdimuratov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 

 

Xakimov Bahodir Bozorovich

Dosent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: b.xakimov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 

 

Xoliqova Nargiza Abduvaliyevna

Dosent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: n.xoliqova@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 

 

Berdimurodov Usmon Suyunovich

Assistent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: u.berdimorodov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 

 

Usarov Oxunjon Ermamatovich

Assistent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: o.usarov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 

 

Razikov Nuriddin Baxriyorovich

Assistent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: n.razikov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz