Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Farmonov Erkin Tolibovich

T.f.n

05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

Cho‘l ozuqabop o‘simliklari urug‘larini ekishning ilmiy texnikaviy yechimlari

2

Berdimurodov Usmon

Suyunovich

yo‘q

08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Qishloq xo‘jaligida mehnat resurslaridan foydalanish  samaradorligini oshirish