Ilmiy ishlat

Respublikamiz tuproq-iqlim sharoitiga mos texnologiyalarni ishlab chiqish va texnika vositalarini takomillashtirish

 

Ishning maqsadi - yerlarni ekishga tayyorlash, ekinlarni ekish, parvarishlash va hosilini yig’ishtirishning O’zbekiston tuproq-iqlim sharoitiga mos texnologiyalari va texnika vositalarini takomillashtirish, ularning ishchi qismlari parametrlarini asoslashdan iborat.

Ilmiy ishning vazifalari: