Tadqiqotchilar

TADQIQOTChILAR

F.I.O.

Ilmiy daraja va unvon

Mutaxassis kodi

Dissertatsiya mavzusi

1

Turkmenov X.I.

t.f.n., dotsent

05.17.08-«Kimyo sanoati jarayonlari va apparatlari»

«Yuqori energiyali energiya oqimi bilan moddiy ishlov berishning sinergetik yondashuvlari». Ilmiy maslahatchi t.f.n., prof. Kim V.A.