Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Ashurov Nurali Abdujalilovich

assistent

05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

Yeryong’oq qobig’ini ajratish qurilmasining parametrlari va ish rejimlarini asoslash

2

Borotov Adxam Nurmuxamedovich

assistent

05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va meliorasiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va meliorasiya ishlarini mexanizasiyalash

Kichik xo’jaliklar uchun ko’k poyali ozuqalarni maydalash qurilmasini ishlab chiqish

3

Sarimsakov Baxtiyor Raxmonjanovich

assistent

05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

G‘o‘zapoyali dalalarni ekishga tayyorlovchikombinasiyalashgan agregatning texnologik va konstruktiv parametrlarini aniqlash

4

Jumatov Yakubbay Karimbayevich

assistent

05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

Vintsimon ozuqa maydalagichning asosiy parametrlarini aniqlash

5

Gapparov Shokir Hasanovich

doktorant

05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

Mini ozuqa maydalagichning asosiy parametrlarini aniqlash

6 Yusupov Sherzod Alisherovich doktorant 05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash Paxta terish apparatining vertical shpindeli harakat yuritmasiga ko’p ponasimon tasma qo’llashni asoslash