Mustaqil ish mavzulari

1    Yo‘l belgilarinig tasvirini chizish
2    Yotiq va tik chiziqlar  va ularning qo‘llanish talablari
3    Qiyin sharoitlarda xarakatlanishda haydovchining harakatlari
4    Xaydovchi transport vositasini boshqarganda o‘zi bilan olib yurishi kerak bo‘lgan xujjatlar
5    Transport  vositalarining  quvib o‘tishi,   to‘xtashi va  to‘xtab turishi talablarini o‘rganish
6    Piyodalar va yo‘lovchilarning vazifalari
7    Yo‘l transport hodisalari va ularni taxlili
8    Piyodalarning o‘tish joylari va belgilangan yo‘nalishli transport vositalarining bekatlari
9    Mexanik transport vositalarini shatakka olish 
10    Berilgan transportvositasiga texnikxarakteristika tuzish
11    Transportvositalaridaqo‘llanilgan tormozmexanizimlarivako‘rsatkichlari
12    Berilgan transportvositasigata’siretuvchi kuch vamomentlar
13    Jaxonavtomobilsozligidaetakchifirmalarvachiqarilayotganavtomobillarnomlari
14    Ogoxlantiruvchi va falokat ishoralari,  ularni amalda bajarish bo‘yicha vazifalar
15    Transport vositasidan foydalanishni ta’qiqlovchi shartlar. 
16    Temir yo‘l kesishmalari,  avtomagistrallarda tik nishablik va qiyaliklarda xarakatlanish
17    Avtomobilni xarakatlanish nazariyasi,  ta’sir etuvchi kuchlar.  Og‘irlik markazi uning joylashishi.  Avtomobilni shig‘ovlash.  Tezlanish xaqida tushuncha. Avtomobil turg‘unligi,  boshqaruvchanligi
18    Avtomobilni shig‘ovlash.  Tezlanish xaqida tushuncha.  Avtomobil turg‘unligi,  boshqaruvchanligi
19    Ko‘rish va uning roli.  Axborot olish,  baxolash qaror qabul qilish va bajarish,  normal va kam yoritganlikda ko‘rish o‘tkirligi
20    Yo‘l-transport xodisalari va ularning sabablari.  Xar xil sharoitlarda avtomobilni boshqarganda xarakat xavfsizligini ta’minlash
21    Yo‘l-transport xodisalarida jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish