Magistratura yo'nalishlari

5A430101 – “Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish (dehqonchilikda)

5A430101 – “Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash-tirish” (dehqonchilikda) magistratura Qishloq xo‘jaligi mashinalari ishchi qismlari ishlov beradigan dehqonchilik ekinlari maxsulotlarning  fizik-mexanik, texnologik xossalarini, mashina ish jarayonini asoslash nazariyasini, tuproqqa ishlov beradigan, urug‘ ekadigan va ko‘chat o‘tqazadigan, o‘g‘it sepadigan, ekinlar zararkunandalari, kasalliklari va begona o‘tlariga qarshi kurashadigan, hosil yig‘adigan, urug‘larni tozalab saralaydigan, dehqonchilik mahsu-lotlarini quritadigan qishloq xo‘jaligi mashina-larini respublika mahalliy sharoitlariga moslab sozlashda, rostlanuvchan parametrlarni asoslashning nazariy negizlarini, xorijiy mashinalarni mamla-katimiz dehqonchiligidagi sharoitlarga adaptatsiya-lashtirish asoslari bo‘yicha bilimlar oladilar.

5A430102Qishloq xo‘jalik texnikasini loyihalashtirish va
konstruksiyasini ishlash

5A430102Qishloq xo‘jalik texnikasini loyihalash-tirish va konstruksiyasini ishlash magistratura mutaxassisligi bo‘yicha magistrlar kasbiy faoliyatining ob’ektlari: - o‘quv va tarbiya jarayoni, loyiha qidiruv va loyiha smeta hujjatlarini, qishloq xo‘jaligi mashina va texnikalari, ilmiy-tadqiqot va loyihalash jarayonlari bo‘yicha bilimlar oladilar bo‘yicha

5A430101 – “Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish” (qishloq xo‘jalik texnikalaridan foydalanish, tiklash va ta’mirlash)

5A430101 – “Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash-tirish” (qishloq xo‘jalik texnikalaridan foydala-nish, tiklash va ta’mirlash) mutaxassisligi bo‘yicha magistrlar kasbiy faoliyatining ob’ektlari: - o‘quv va tarbiya jarayoni, loyiha qidiruv va loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish, qishloq xo‘jalik texnika-laridan foydalanish jarayoni va ularga texnik hizmat ko‘rsatish, qishloq xo‘jaligi mashinalaridan foydalanish, tiklash va ta’mirlash hamda ishochliligini baholash, xavfsizligini ta’minlash nazorati bo‘yicha bilimlar oladilar.